Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania jest jedną z podstawowych zasad bezpiecznego życia. Co prawda, sama polisa nie zapobiegnie wypadkom, które zdarzają się w mieszkaniach, ale zrekompensuje nam skutki tych wydarzeń.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Cena i zakres ubezpieczenia wpływa na wysokość składki. Jak cena ta wygląda w przepadku ubezpieczenia mieszkania lubuskie?

Czy warto ubezpieczyć mieszkanie?

Oczywiście, że tak. Ochrona finansowa w przypadku wystąpienia szkody jest wystarczającym powodem, by ubezpieczyć nasz dom lub nasze mieszkanie. Należy wziąć pod uwagę, że ubezpieczenie mieszkania to nie tylko ochrona naszych ruchomości, czy elementów stałych. Polisę mieszkaniową można rozszerzyć o ubezpieczenie OC, które chroni domowników od skutków finansowych przed wyrządzeniem szkód osobom trzecim. Innym rodzajem ochrony jest assistance, który zapewnia nam szybka i fachową pomoc w kryzysowych, nieprzewidzianych sytuacjach ( przykładem tu może być pomoc hydraulików, ślusarzy, czy elektryków, którzy pomogą nam w różnego typu sytuacjach). Tu należy podkreślić, że wszystkie nagle wydarzenia, w których oczekujemy na pomoc, musza być wymienione w warunkach ogólnych każdej umowy. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że każdy ubezpieczyciel ma inne warunki i różne zdarzenia wchodzą w zakres danej polisy. Przed podpisaniem umowy, warto więc przedyskutować warunki, oraz przeanalizować wyłączenia. Zapoznać się z tymi zapisami, ustrzeże nas przed rozczarowaniem i nerwami w przypadku niskiego odszkodowania, bądź odmowy wypłacenia świadczeń.
Jeśli chodzi o ubezpieczenie mieszkania w lubuskim, w analizie przedstawiamy dwa miasta: Gorzów i Zielona Górę – czyli dwa największe miasta województwa. Przy obliczaniu składki pod uwagę wzięto statystycznie najczęściej występujące parametry jakimi kierują się ubezpieczyciele w obliczaniu składki dla klienta.

Są to przykładowo:
1. Mieszkanie z 2004r., mieszczące się na II piętrze, 58 m2
2. Wartość mieszkania 220.000 zł
3. Stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych- 30.000 zł , od kradzieży – 15.000 zł
4. Ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych – 25.000 zł, od kradzieży 15.000 zł
5. OC w życiu prywatnym-50.000 zł
6. Lokal zamieszkują 2 osoby dorosłe
W Zielonej Górze przy powyższych parametrach ceny polis wygadają następująco: Najkorzystniej wygląda oferta firmy InterRisk. Roczna składaka na ubezpieczenie to suma 204,00zł., nieco drożej jest w Ergo Hestii, gdzie za ten sam rodzaj ubezpieczenia zapłacimy 270,00 zł., natomiast najmniej korzystnie sytuacja wygląda w Allianz, gdzie za ubezpieczenie musielibyśmy zapłacić 363,00 zł.
W Gorzowie sytuacja przy założeniu tych samych parametrów wygląda niemal identycznie, o złotówkę mniej zapłacimy w firmie Allianz, czyli suma ubezpieczenia wynosić będzie 362,00 zł.